GODKJENNING AV BESTILLINGER

Det er mulig at vi ikke kan godta enkelte bestillinger, at vi må kansellere, uansett grunn. NorDiaTek AS godkjenner betaling av den totale saldoen på bestillingen din på oppgjørstidspunktet. Ved mangel på lager eller utilgjengelighet, vil vi informere deg. Du blir ikke belastet før betalingsmåten din er godkjent av deg og nøyaktigheten av bestillingsinformasjonen er bekreftet. I tilfelle ordren din blir kansellert etter at kredittkortet ditt er belastet, vil vi kreditere beløpet til kredittkortet ditt.

Saker som kan resultere i kansellering av bestillingen din: utilstrekkelig lageFrakt: se våre forsendelsesbetingelser.rbeholdning, feil i teknisk informasjon eller priser, problemer i betalingsgrensesnittet til nettstedet, etc.

Vi forbeholder oss også retten til å be deg om verifisering eller tilleggsinformasjon for å legge inn en bestilling.

Vi kontakter deg hvis bestillingen din blir helt eller delvis kansellert.

Frakt: Se våre leveringsbetingelser.

PRISER

Alle priser kan endres uten varsel. Prisene er ikke garantert. Alle priser er per enhet (stykk) med mindre annet er spesifisert og er gitt eks. MVA og frakt.

STAVEFEIL, FEIL ELLER PRISFEIL

Feil beskrivelser kan forekomme. Hvis en vare er feilpriset, kan NorDiaTek AS, etter eget skjønn, enten kontakte deg med instruksjoner eller kansellere bestillingen din og varsle deg om en slik kansellering. Priser og tilgjengelighet kan endres uten varsel.

Selv om NorDiaTek AS gjør sitt ytterste for å gi nøyaktig informasjon om prisene, er vi ikke ansvarlige for feil og/eller mangler som kan oppstå. Det blir alltid fakturert den faktiske prisen.

Materialene som vises på NorDiaTeks nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. NorDiaTek AS garanterer ikke at materialet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Vi kan når som helst gjøre endringer i materialet på nettstedet uten varsel. Vi forplikter oss imidlertid ikke til å oppdatere materialet fortløpende.

BETALINGER

Betalinger behandles gjennom Shopify med forskjellige metoder fra kredittkort til Vipps. Hvis du bruker et kredittkort, må du kontrollere at fakturerings- og leveringsadresser kan verifiseres når som helst med banken kortet tilhører. Alle bestillinger er underlagt ytterligere verifisering fra NorDiaTek AS. Kunden kan bli bedt om å sende klare kopier/bilder via e -post for personlig identifikasjon, for- og baksiden på kredittkortet, etc.

SALGSBETINGELSER

KJØP; PRISER; BETALING : Priser, hjemmel og risiko for tap er F.O.B. vårt lager. Publiserte priser inkluderer ikke skatter og frakt og kan endres uten varsel. Kredittkjøp (forsendelse av faktura) er mulig for bedriftskunder etter godkjenning. Betaling på kredittkjøp forfaller innen 20 dager etter faktureringsdato. Ved forsinket betaling beregnes purregebyrer og renter til maksimum av til enhver tid gjeldende regler. Visa, MasterCard og Vipps godtas for bestillinger.
VIPPS-konto for NorDiaTek AS: #742398
Betalingsbetingelsene kan endres. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller kansellere bestillinger.

BEGRENSET PRODUKTGARANTI : Vår eneste garantiforpliktelse er å erstatte en vare som viser seg å være defekt i materiale eller utførelse. Alle andre garantier (uttrykkelige eller underforstått) fraskrives uten begrensning, hvis ikke garantert av norsk lov.

PRODUKTINFORMASJON : Vi gir ingen garantier for at denne informasjonen er feilfri og har ingen ansvar for den. Bildene som vises er for referanse og representerer muligens ikke nøyaktig det aktuelle produkt.

Frakt : Se våre leveringsbetingelser.
Retur og refusjon: Se våre retningslinjer for retur og refusjon.

VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG BEGRENSNINGER

Innhold på dette nettstedet eller et nettsted som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av leverandøren er utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan skrive ut en kopi av innholdet og/eller informasjonen i dette dokumentet kun til personlig, ikke-kommersiell bruk, men du kan ikke kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, legge ut, overføre, distribuere og/eller bruke innhold eller informasjon på noen måte (inkludert via e-post eller andre elektroniske midler) for kommersiell bruk uten skriftlig forhåndssamtykke. Forbudte aktiviteter: Det er spesielt forbudt å bruke dette nettstedet for noe av følgende: (a) iverksette tiltak som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på nettstedets infrastruktur, inkludert men ikke begrenset til "spam" eller annen uoppfordret masse e-postteknikk; (b) avsløre eller dele med de tildelte bekreftelsesnumrene og/eller passordene med uautoriserte tredjeparter eller bruke de tildelte bekreftelsesnumrene og/eller passordene for ethvert uautorisert formål; (c) prøve å dechiffrere, dekompilere, demontere eller reversere noe av programvaren eller HTML -koden som omfatter eller på noen måte utgjør en del av dette nettstedet; (d) laste opp, legge ut, sende på e-post eller på annen måte overføre informasjon eller innhold etter eiendomsretten som du ikke har rett til å overføre i henhold til norsk lovverket eller under kontraktsmessige eller tillitsforhold; (e) bryter gjeldende lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover, inkludert, men ikke begrenset til, alle forskrifter som er juridisk bindende; og, (f) bruk av en hvilken som helst robot, intelligent agent, annen automatisk enhet eller manuell prosess for å søke, overvåke eller kopiere våre nettsider eller innholdet på dem.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette nettstedet og alt av informasjon, innhold, materialer, produkter og tjenester (inkludert programvare) på dette nettstedet leveres av SAMEDIA på en "som det er" basis.

SAMEDIA gir på ingen måte garantier (uttrykkelig eller underforstått) for dette nettstedets drift eller informasjon, innhold, materialer, produkter eller tjenester (inkludert programvare) som er del av nettstedet eller på en annen måte gjort tilgjengelig for deg. Ved bruk av dette nettstedet aksepterer du uinnskrenket at din bruk av nettstedet skjer på din egen risiko

Så langt tilsvarende nasjonale eller internasjonale lover tillater det, fraskriver SAMEDIA seg alle garantier og ansvar, uttrykkelig eller underforstått, for at nettstedet, dets innhold, informasjon, programvare og tjenester eller tjenester som du får tilgang til fra dette nettstedet, inkludert servere, e-post sent from SAMEDIA m.m. er fri for virus or annet skadelig programvare. SAMEDIA tar ikke ansvar for eventuell tap av informasjon eller skade på datautstyret ditt som kan forårsakes av direkte eller indirekte tredjeparts inngrep med mindre annet er skriftlig spesifisert.

Dersom norske eller internasjonale lover utelukker ansvarsfraskrivelsen delvis eller i sin helhet, kan du ha ytterligere rettigheter.

OPPHAVSRETT

SAMEDIAs logoer, bannere, knappikoner, skript produkt- eller tjenestenavn er varemerker for SAMEDIA eller dets tilknyttede selskaper. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi implisitt tillatelse eller på annen måte noen lisens eller rett til å bruke et varemerke som vises på dette nettstedet uten forutgående skriftlig tillatelse fra eieren.

Personvern og sikkerhet : vennligst les vår personvernerklæring.

ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Vi forbeholder oss retten til å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en endring er vesentlig, vil vi gjøre en rimelig innsats for å gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn.

Ved å bruke nettsiden og / eller tjenestene våre etter at disse endringene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, helt eller delvis, må du slutte å bruke nettstedet og tjenestene.